Hangvar bygdegårdsförening på natursköna Gotland

Hangvar bygdegårdsförening finns på unika Gotland som är en av de öar som tillhör Sverige. Gotland har på senare år fått stor uppmärksamhet i och med politikernas ”Almedalsvecka”. Almedalen är en parkanläggning i staden Visby på Gotland. Under Medeltiden var Almedalen en hamn och från hamnen fanns det nio stycken portar som vette mot den tidens handelsgata, Strandgatan. Gotland har i alla tider varit präglat av en militär anda, och många lämningar av befästningar och annat militärt från fornstora dagar finns än idag bevarat. Utbudet av pittoreska stugor att hyra är stort. Många av dem är omgjorda soldattorp vilka är perfekta boenden för den som vill uppleva sann gammal militäranda. Soldattorp omgjorda till sommarbostäder tillhör omgivningen kring Hangvar bygdegårdsförening.

Hangvar bygdegårdsförening och Hangvars historia

Innanför västra kusten i nordvästra Gotland ligger Hangvars socken som är en slättbygd full av skogar och myrar med branta klintar i väster. Namnet Hangvar kommer från 1300-talets Hangwerj, som troligen består av en sammansättning av ordet hang, ”hängande” och ordet var som betyder”strand”. Hangvars socken har medeltida ursprung. Den är troligen från första hälften av 1500-talet. Socknen tillhörde Forsa ting som i sin tur ingick i Rute setting i Nordertredingen. De indelta båtsmännen tillhörde Gotlands första båtsmanskompani. Hangvar bygdegårdsförening bevarar minnena från fornstora dagar.

Hangvar är en mycket liten ort som är belägen 3,5 mil norr om centralorten Visby. År 2000 fanns 424 invånare mot 356 år 2014. Den lilla orten består av byggnader invid och väster om Hangvar kyrka. Samhället kallas även Kyrkebys. I Hangvar ligger bland annat den bygdegård som tillhör Hangvar bygdegårdsförening och som förr fungerade som ortens mejeri. Den före detta fattigstugan ligger alldeles i närheten och är nu hembygdsgården. Hangvar bygdegårdsförening är en av de ca 1400 hembygdsgårdar som finns bevarade i Sverige. 2016 ersatte Hangvars distrikt benämningen Gotlands norra härad som har ingått sedan 1971 i Gotlands kommun. Socknens areal är 84,18 kvadratkilometer, varav 83,85 består av land.

Gotlands unika sevärdheter

I närheten av Hangvar bygdegårdsförening i Hall och Hangvar socknar ligger Gotlands största naturreservat, som har en areal på 28 km2. Reservatet ligger längs med västra kusten, och sträcker sig från norra delen av Irevik upp mot Hallshuk och vidare mot Kappelshamn, en nära 25 km lång sträcka. I norra delen av Irevik finns också en väldig klint som är 30 meter hög, vilken ligger alldeles innanför strandlinjen och följer densamma uppåt mot Häftingsklint. Ungefär en halv kilometer norr om Häftingsklint delar klinten upp sig i två.

Den övre klinten böjer av inåt land och blir flackare. Den undre klinten fortsätter längs stranden. Vid Hallshuk blir kustklinten åter 25 m över vattenytan och stupar rakt ner i havet. Reservatet slutar 2 km från Hallshuks fiskeläge mot Kappelshamn i Hall-Hangvars naturreservat. En av norra Gotlands vackraste utsiktsplatser är Häftingsklint som ligger nordväst om Häftingsgårdarna i Hangvar. Även denna ligger i närheten av Hangvar bygdegårdsförening. Klinten stiger cirka 32 m rakt ur havet och på toppen finns en välbevarad fornborg som vittnar om gutarnas försvarsvilja i gammal tid. Söder om klinten rinner en bäck nedför branten. Mer historia kring denna utsiktsplats finns hos Hangvar bygdegårdsförening.

Hembygdsgårdarnas härliga historia

Hangvar bygdegårdsförening är en av många unika hembygdsgårdar i Sverige. Det som specifikt skiljer en vanlig gård från en hembygdsgård är det faktum att en hembygdsgård är en samling byggnader. Det händer att bevarandet av hembygdsgårdar sker med kommunalt stöd, men i de flesta fall sköts de helt och hållet av ortens hembygdsförening. Intentionen är att förvara bruksföremål, möbler och andra historiska saker av värde men även berättelser om bygden från gångna tider. Ibland sker det i studiecirkelform. Extra charmigt är att hembygdsgårdarna ofta är tidstypiskt möblerade. Det är populärt att anordna såväl traditionella fester som midsommarfester och julfester men även privata tillställningar med bröllop, dop och liknande. kobingo är en självklar del av fester på bygdegårdsförerningar. Hangvar bygdegårdsförening är en mötesplats över generationsgränserna där minnen från gamla tiders levnadssätt har en betydande roll vilka skapar en fin atmosfär och samhörighetskänsla.

Hangvar bygdegårdsförening är en vacker knutpunkt för befolkningen på orten. Sammanhållningen mellan ortsborna är unik och viljan att bevara Hangvars historia till nya generationer är stor. Det kan närmast liknas vid en enda stor väl sammanhållen släkt som sörjer för allas bästa i alla lägen. Gästvänligheten gentemot besökare från såväl världens alla hörn som de som valt att bosätta sig på ön, speglas väl i de intervjuer med nyinflyttade som gjorts. Alla fina recensioner från de som besökt Gotland och Hangvar talar sitt tydliga språk – ön är väl värd ett besök. Den utpräglade gotländska dialekten är en väldigt trevlig dialekt att lyssna till. Gotland är definitivt en av Sveriges många stoltheter där alla invånare drar sitt strå till stacken för att bevara denna vackra ö.

Ett unikt potpurri från medeltiden

Hangvar bygdegårdsförening bjuder på en härlig potpurri från Medeltiden. Stenkyrkan som uppfördes redan under 1200-talets andra och tredje fjärdedel pryder byn. Långhus och kor byggdes samtidigt, tornet tillkom något senare. Under 1700-talet tillkom sakristian. Det finns inget annat landskap i Sverige där man byggt kyrkor så intensivt under medeltiden som på Gotland. Alla är byggda före år 1350 och alla kyrkorna är klassade som riksintresse för kulturmiljövården. Om detta går det att läsa om i forskningsprojektet ”Sockenkyrkorna, Kulturarv och bebyggelse”. Landskapet, omgivningen samt byggnaderna med sina fantastiska arkitektur och den myckna stenen överallt blir som en tidsresa rätt in i medeltidens Sverige. Framförallt finns delar av stora befästningar som är helt unika i sitt slag.